Institut regenerace

Vánoční párty 19.12.2011

Tato akce byla zakončením podzimního trimestru. Zúčastnily se tanečnice z Čelákovic, Staré Boleslavi a Neratovic. Vzájemně si zatančily tance, které se v předcházejícím trimestru naučily. Dále nám své umění předvedli milí hosté – Kateřina Žáková, Jana Noor a Alena. No a co by to bylo za vánoční tančení bez vánoční atmosféry? Součástí odpoledne bylo i občerstvení se šampaňským. Dominantní pozici mezi pamlsky mělo vánoční cukroví. Nutno dodat, že já sama jsem velká milovnice pečení i ochutnávání napečeného. Všechny dámy měli opravdu excelentní cukroví. Uspořádali jsme soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček. Souboj byl napínavý, ale vítěz byl přeci stanoven, stala se jím Květoslava Mrňová. Celé nedělní odpoledne proběhlo příjemně. Díky všem zúčastněným. Fotografie z akce naleznete zde.

Tøi grácie - Alena, Najya, Jana Noor, 533x800, 49KB,
Tři grácie - Alena, Najya, Jana Noor
Katèina koketní nožka, 533x800, 44KB,
Katčina koketní nožka
Zábavné momentky nade vše :), 533x800, 27KB,
Zábavné momentky nade vše :)
Myslím a myslím až to svìdí :)) , 533x800, 36KB,
Myslím a myslím až to svědí :))
Úsmìv prosím, 533x800, 42KB,
Úsměv prosím
Danuše, Lenka a Alena - šťabajzny :), 533x800, 43KB,
Danuše, Lenka a Alena - šťabajzny :)
pohodová atmosféra èišela z každého, 800x533, 41KB,
pohodová atmosféra čišela z každého
Úèastnice našeho historicky prvního pøedvánoèního odpoledne s rohlíèky, 800x533, 67KB,
Účastnice našeho historicky prvního předvánočního odpoledne s ro ...
Èelákovické taneènice v krásných kostýmech, 800x533, 61KB,
Čelákovické tanečnice v krásných kostýmech
Dramatické flamenco v podání Aleny, 800x533, 39KB,
Dramatické flamenco v podání Aleny
Tanec s nonšalancí, 800x533, 49KB,
Tanec s nonšalancí
Pøíprava - Olga s Karen rozjely saidi, 800x533, 43KB,
Příprava - Olga s Karen rozjely saidi
Káťa, Hanka a Veronika v živém hovoru, 800x533, 46KB,
Káťa, Hanka a Veronika v živém hovoru
chvíle odpoèinku a hurá do tance, 800x533, 43KB,
chvíle odpočinku a hurá do tance
Obecenstvo ani nedutá :), 800x533, 49KB,
Obecenstvo ani nedutá :)
, 800x533, 48KB,
Alena v družném hovoru s Evièkou, 800x533, 54KB,
Alena v družném hovoru s Evičkou
pøedvánoèní pohodièka, 800x533, 50KB,
předvánoční pohodička
 

Copyright © 2010 Institut Regenerace