Institut regenerace

Neratovice jaro 2012

Dne 1. 4. proběhla jarní taneční akce, na které vystoupily tanečnice z kurzů Institutu regenerace, též lektory Najya, Edita, Jana Noor, a několik milých hostů, jmenovitě: Jana Křížková a skupina Yalla, Monika Hofmanová, Alena Zavadilová. Celé odpoledne se náramně vydařilo. Atmosféra byla, jak je vidět i z fotografií, velmi vřelá. Tímto děkuji všem vystupujícím, celému realizačnímu týmu a divákům. Tato párty byla první, kterou uspořádal nový lektorský tým Institutu. A věřím, že následující taneční projekty budou mít minimálně stejný úspěch, jako tento.

Ve fotogalerii naleznete fotografie ze zákulisí - z příprav tanečnic a ze samotného vystoupení. Své názory, připomínky a nápady nám sdělte v rubrice Diskuse.

Pøíjemné diváctvo :), 531x800, 57KB,
Příjemné diváctvo :)
kurz Èelákovice mírnì pokroèilé dámy, 531x800, 53KB,
kurz Čelákovice mírně pokročilé dámy
Kurz Èelákovice, mírnì pokroèilá dìvèata, 531x800, 46KB,
Kurz Čelákovice, mírně pokročilá děvčata
Alena Zavadilová a flamenco, 531x800, 64KB,
Alena Zavadilová a flamenco
Jolanka ze Staré Boleslavi, 531x800, 46KB,
Jolanka ze Staré Boleslavi
další uchvacující dramatická flamencová póza, 531x800, 77KB,
další uchvacující dramatická flamencová póza
Dagmara ze Staré Boleslavi, 531x800, 67KB,
Dagmara ze Staré Boleslavi
Kurzistky ze  Staré Boleslavi, 531x800, 59KB,
Kurzistky ze Staré Boleslavi
Jana Køížková s vìjíøi, 531x800, 59KB,
Jana Křížková s vějíři
vskutku romantický tanec s hedvábnými vìjíøi, 531x800, 56KB,
vskutku romantický tanec s hedvábnými vějíři
póza pøed dunivým drum solo, skupina Yalla, 531x800, 57KB,
póza před dunivým drum solo, skupina Yalla
vìjíøe záøí jako oheò, 531x800, 58KB,
vějíře září jako oheň
trochu koketerie a romantiky neuškodí :), 531x800, 50KB,
trochu koketerie a romantiky neuškodí :)
Neratovické taneènice a køížený krok , 531x800, 57KB,
Neratovické tanečnice a křížený krok
Marcela a koketní orient = skvìlá podívaná, 531x800, 58KB,
Marcela a koketní orient = skvělá podívaná
saidi v podání Olgy, 531x800, 44KB,
saidi v podání Olgy
sladká teèka na konec programu - shabi a Monika, 531x800, 62KB,
sladká tečka na konec programu - shabi a Monika
Editina závìreèná póza, 531x800, 67KB,
Editina závěrečná póza
syrové a veselé shabi v podání Moniky Monah Hofmanové, 531x800, 67KB,
syrové a veselé shabi v podání Moniky Monah Hofmanové
Iva ze Staré Boleslavi, 531x800, 63KB,
Iva ze Staré Boleslavi
Jana Noor a svíèky, 531x800, 50KB,
Jana Noor a svíčky
Markéta a svíèky :), 531x800, 63KB,
Markéta a svíčky :)
do tøetice Monika :), 531x800, 66KB,
do třetice Monika :)
závìreèná póza Yalla!, 532x800, 66KB,
závěrečná póza Yalla!
Tanèí Marcela, 532x800, 48KB,
Tančí Marcela
Iva, Stará Boleslav, 532x800, 52KB,
Iva, Stará Boleslav
Tanec se závojem, v hlavní roli Edita, 532x800, 79KB,
Tanec se závojem, v hlavní roli Edita
Bollywodská rozpráuka v podání Jany Noor, 800x532, 69KB,
Bollywodská rozpráuka v podání Jany Noor
Dìvèata z Èelákovic :), 800x532, 71KB,
Děvčata z Čelákovic :)
trocha tréninku neuškodí, 800x532, 62KB,
trocha tréninku neuškodí
Kurz Stará Boleslav, pokroèilé taneènice, 800x532, 80KB,
Kurz Stará Boleslav, pokročilé tanečnice
a zase trénink, 800x532, 73KB,
a zase trénink
Yalla! dìvèatùm to krásnì ladí, 800x532, 61KB,
Yalla! děvčatům to krásně ladí
Jana Noor a bollywodský tanec, 800x531, 72KB,
Jana Noor a bollywodský tanec
Pokroèilé taneènice z kurzu Èelákovice :), 800x531, 78KB,
Pokročilé tanečnice z kurzu Čelákovice :)
závìreèná tombola potìšila mnoho hostù i taneènic, 800x531, 57KB,
závěrečná tombola potěšila mnoho hostů i tanečnic
Èelákovice a saidi, 800x531, 69KB,
Čelákovice a saidi
Èelákovice v akci, 800x531, 65KB,
Čelákovice v akci
pohled mezi diváctvo, 800x531, 79KB,
pohled mezi diváctvo
podìkování kvìtinou skupinì Yalla, 800x531, 57KB,
poděkování květinou skupině Yalla
domlouvání váleèné strategie :), 800x531, 72KB,
domlouvání válečné strategie :)
strategická porada, aneb jak nezapomenout..., 800x531, 60KB,
strategická porada, aneb jak nezapomenout...
prodej vstupenek a tomboly obstarala maminka :), 800x531, 67KB,
prodej vstupenek a tomboly obstarala maminka :)
ještì trocha tréninku..., 800x531, 80KB,
ještě trocha tréninku...
peèlivý trénink, 800x531, 61KB,
pečlivý trénink
závìreèná póza, skupina Anwar Shabnam, 800x531, 55KB,
závěrečná póza, skupina Anwar Shabnam
dramatická otoèka na procítìnou skladbu, 800x531, 69KB,
dramatická otočka na procítěnou skladbu
Karen a Olga z kurzu ve Staré Boleslavi, 800x531, 56KB,
Karen a Olga z kurzu ve Staré Boleslavi
Své taneèní umìní pøedvádí taneènice z kurzu v Èelákovicích, 800x531, 63KB,
Své taneční umění předvádí tanečnice z kurzu v Čelákovicích
poctivý trénink :), 800x531, 61KB,
poctivý trénink :)
práce bokù, radost pohledìt, skupina Yalla!, 800x531, 54KB,
práce boků, radost pohledět, skupina Yalla!
foto s dìvèaty z Èelákovic, 800x531, 61KB,
foto s děvčaty z Čelákovic
Kurz Neratovice - Markéta a Evièka, 800x531, 66KB,
Kurz Neratovice - Markéta a Evička
a ještì trénink..., 800x531, 63KB,
a ještě trénink...
 

Copyright © 2010 Institut Regenerace