Institut regenerace

Nahrazování zameškaných lekcí

1. Zameškané lekce lze nahradit v jakémkoli jiném kurzu, v jiném dni, stupni pokročilosti i městě!


2. Nahrazovat lze pouze v rámci předplaceného kurzu. Zameškané lekce nejsou přenosné do dalšího trimestru ani na jiné osoby. Pouze v případě, že si zakoupíte kurz na další období, lze dochodit i zameškané lekce z období předchozího v jinou hodinu než je Váš předplacený kurz.

Copyright © 2010 Institut Regenerace