www.institutregenerace.cz

Když se řekne ochrana osobních údajů, každému se vybaví tzv. GDPR. Za touto zkratkou se skrývá evropské nařízení, které představuje soubor pravidel pro ochranu osobních údajů občanů Evropské Unie. U nás je toto nařízení známé jako Obecné nařízení na ochranu osobních údajů. V účinnost toto nařízení vstoupilo dne 25. května 2018. Pokud by jste si jej chtěli přečíst, naleznete jej třeba na https://lepsi-reseni.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/narizeni-gdpr-cesky-obsah/

Vedle tohoto nařízení je práce s osobními údaji také upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

My (správce i zpracovatel osobních údajů) jako Institut regenerace, s.r.o. s Vašimi osobními údaji zacházíme v souladu s oběma právními předpisy.

Jaké osobní údaje vlastně zpracováváme?

S Vaším souhlasem vždy zpracováváme jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k provozu tohoto webu a naplnění jeho účelu. Typicky se jedná o údaje jako je Vaše jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně telefonní číslo. Tyto údaje však shromažďujeme jen na základě Vašeho souhlasu, poté co je na webu vyplníte například v kontaktním formuláři. Dalšími shromažďovanými osobními údaji dle GDPR jsou tzv. Cookies soubory a Vaše IP adresa. Konečně, pokud provedete nějakou platbu (zakoupení služby, zboží), musíme zpracovat nejnutnější bankovní údaje, které jsou k takové transakci nezbytné.

Doba zpracování osobních údajů

Všechny osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu stanovenou zákonem nebo nařízením GDPR, tedy po dobu tří let, není-li uvedeno jinak. Například cookies soubory mají dobu platnosti nastavenou různě s ohledem na jejich druh. Analytická data, jsou-li zpracovávána, se uchovávají 26 měsíců a údaje z platebních bran máme povinnost uchovávat po dobu deseti let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vyjadřujete jednak potvrzením poznámky o používání souborů cookies, provedením platby či odesláním kontaktního formuláře. Svůj souhlas se zpracování osobních údajů však můžete vyjádřit také tzv. mlčky, tedy bez zakliknutí souhlasu pouze tím, že si náš web prohlídnete a použijete jeho jednotlivé součásti (například kontaktní formulář).

Odvolání souhlasu se zpracováním cookies souborů

Svůj souhlas se zpracováním souborů cookies můžete samozřejmě vzít kdykoliv zpět. Učinit tak můžete kliknutím na toto tlačítko [cookies_revoke]